REACH verordening

Verordening inzake het gebruik van chemische producten.

REACH bescherming van de menselijke gezondheid

Regelgeving inzake het gebruik van chemische producten

De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances*) die in 2007 tot stand is gebracht door de Europese Unie is erop gericht de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de risico's bij het gebruik van chemische stoffen. 

 

De verordening wordt toegepast via het verzamelen en analyseren van de  eigenschappen en gevaren van elke stof die wordt gebruikt in productieprocessen. 

 

In overeenstemming met deze verbintenis, communiceren wij open en helder over de stoffen die wij gebruiken bij service, onderhoud en reparatie van onze auto's. 

* (registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) 

Wil je meer weten over REACH- informatie over je auto?