Dacia- verbrandingsmotoren

AdBlue®-tank

Blue dCi-dieselmotoren

Om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen, zijn de nieuwe Blue dCi-dieselmotoren uitgerust met een Selective Catalytic Reduction-systeem (SCR*) dat werkt met AdBlue®. Deze technologie zet de stikstofoxide (NOx) die door dieselmotoren wordt uitgestoten constant om in onschadelijke gassen (stoom en stikstof).

Deze technologie werkt doeltreffend in alle situaties en heeft geen effect op de prestaties van de Blue dCi-motor. Door er gebruik van te maken, wordt voldaan aan nieuwe, strengere normen met hogere eisen.

Voordelen

AdBlue bestaat voor 32,5% uit zuiver ureum en voor 67,5% uit gedemineraliseerd water en is een kleurloze en ongevaarlijke waterige oplossing.

AdBlue is verkrijgbaar bij de meeste tankstations..

Opmerking

AdBlue moet in zuivere vorm worden gebruikt.

Het heeft een eigen tank die gemakkelijk bereikbaar is via een externe klep die gedeeld wordt met de dieseltank, of een aparte klep.

 

De dieseltank dient niet gevuld te worden met AdBlue en vice versa.

 

Start bij een foutmelding de motor niet, omdat je dan het SCR systeem kan beschadigen.

(*) Selective Catalytic Reduction betreft de inspuiting van ammoniak (NH3) uit AdBlue in de uitlaatpijp. De chemische reactie die daarmee veroorzaakt wordt, zet stikstofoxide (NOx) om in niet-verontreinigende gassen (stoom en onschadelijk stikstof).

(**) Het AdBlue-verbruik is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de auto, de uitrusting en de rijstijl van de bestuurder. De inhoud van de AdBlue-tank verschilt per model en is doorgaans 15 tot 20 liter. De prijs van AdBlue varieert afhankelijk van de verkoper, maar is altijd aantrekkelijk voor consumenten.

Roetfilter (FAP)

Benzinemotoren met een roetfilter

Om de uitstoot van schadelijke deeltjes terug te dringen, beschikken de nieuwe benzinemotoren met directe injectie nu over een roetfilter (FAP) in de uitlaatpijp.

Deze technologie verwijdert deeltjes uit de uitlaatgassen door ze op te vangen in een microporeuze honingraatstructuur en ze vervolgens te verbranden via een automatisch en regelmatig uitgevoerd regeneratieproces.

Voordelen

Het roetfilter is onderhoudsvrij.

Het is niet van invloed op het rijgedrag van je auto.

 

.