Actievoorwaarden

 

De Dacia personenauto acties gelden bij aankoop van een nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Logan MCV Stepway, Dokker, Dokker Stepway, Dokker Van, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster. De Dacia personenauto dient door Dacia Nederland in de markt te zijn gebracht en door de eindgebruiker bij een Dacia-dealer te zijn besteld. De actieperiode loopt van 1 november 2017 t/m 7 januari 2018. Bovendien dient de Dacia personenauto uiterlijk op 30 april 2018 geregistreerd (oftewel tenaamgesteld) te zijn. Deelname staat alleen open voor particuliere en kleinzakelijk kopende klanten. Een particuliere klant is een klant die een personenauto koopt niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


1.    
DACIA 1,9% FINANCIERING 

Met de Dacia-1,9% financiering kan de particuliere en kleinzakelijke klant bij aankoop van een nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Dokker Van, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster gebruik maken van een financiering tegen slechts 1,9% rente met een looptijd van maximaal 4 jaar. Een aanbetaling is mogelijk en de hoogte van het aanbetalingsbedrag heeft invloed op het maandbedrag. Er is geen minimale aanbetaling en geen maximaal te financieren bedrag. Slottermijn is mogelijk. De hoogte ervan is afhankelijk van de looptijd en een percentage van de aanschafwaarde: 12 - 36 maanden = 40%, 48 maanden = 30% en 60 maanden = 20%.

Alle Dacia gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de consumentenadviesprijzen van de basisversie van het model inclusief onvermijdbare kosten:

  • Met 50% aanbetaling;
  • Met 4 jaar looptijd;
  • Tegen 1,9% rente;
  • Zonder slottermijn;

Hieronder rekenvoorbeelden van de vanaf maandtarieven 1,9% financiering Dacia.
 

Model

Consumenten-

adviesprijs

Aanbetaling 50% (evt. uit inruil)

Totaal kredietbedrag

Looptijd in maanden

Vaste debet- rentevoet / Jaarlijks kostenpercentage

Totale prijs krediet

Maandtermijn 

Sandero

€ 11.680

€ 5.840

€ 5.840

48

1,90%

€ 6.067

€ 126

Sandero Stepway

€ 15.380

€ 7.690

€ 7.690

48

1,90%

€ 7.989

€ 166

Logan MCV

€ 12.680

€ 6.340

€ 6.340

48

1,90%

€ 6.587

€ 137

Logan MCV Stepway

€ 16.880

€ 8.440

€ 8.440

48

1,90%

€ 8.769

€ 183

Duster

€ 18.980

€ 9.490

€ 9.490

48

1,90%

€ 9.859

€ 205

Dokker

€ 18.080

€ 9.040

€ 9.040

48

1,90%

€ 9.392

€ 196

Dokker Stepway

€ 20.880

€ 10.440

€ 10.440

48

1,90%

€ 10.846

€ 226

Lodgy 5 zits

€ 18.150

€ 9.075

€ 9.075

48

1,90%

€ 9.428

€ 196

Lodgy 7 zits

€ 19.050

€ 9.525

€ 9.525

48

1,90%

€ 9.896

€ 206

Lodgy Stepway 5 zits

€ 20.950

€ 10.475

€ 10.475

48

1,90%

€ 10.883

€ 227

Lodgy Stepway 7 zits

€ 21.850

€ 10.925

€ 10.925

48

1,90%

€ 11.350

€ 236

Dokker Van (excl btw)

€ 7.590

€ 3.795

€ 3.795

48

1,90%

€ 3.943

€ 82

Kijk hier voor de dienstenwijzer van RCI Financial Services en hier voor de algemene voorwaarden van een Dacia financiering.
*Dacia 50/50 Deal gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de consumentenadviesprijs, 50% aanbetaling en 48 maanden financiering. Geldig op nieuwe Dacia personenauto-orders van particulieren. Jaarlijks kostenpercentage 1,9% tot 48 maanden looptijd. Minimaal 50% aanbetalen, maximaal 50% van het aankoopbedrag te financieren. Dacia Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Acceptatie op basis van VFN normen (https://www.vfn.nl/consumenten/), toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Lening moet zijn terugbetaald voordat klant 82 jaar wordt, vanaf 76 jaar verplichte aanbetaling van 10%. Bedragen zijn afgerond op hele euro's. Rentewijzigingen en fouten voorbehouden. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Dacia Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Boeingavenue 275, 1119 PD, Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 

 

 2.     DACIA 1,9% FINANCIAL LEASE

Tijdens de Dacia 1,9% Financial Lease actie kan de kleinzakelijke klant bij aankoop van een nieuwe Dacia gebruik maken van een Financial Lease financiering tegen slechts 1,9% rente met een looptijd tot 48 maanden en zonder verplichte aanbetaling. Een aanbetaling is mogelijk en de hoogte van het aanbetalingsbedrag heeft invloed op het maandbedrag. Er is geen maximaal te financieren bedrag van toepassing. Slottermijn is mogelijk. Maximale slotsom gebaseerd op aankoopbedrag auto en looptijd 12 - 36 maanden = max 40%,48 = 30%, 60 = 20%. Langere looptijd mogelijk tegen 3,9% rente.

 


3.      INRUILWAARDE VIA ONLINE TAXATIETOOL

Voor een (uitsluitend indicatieve) waardebepaling van uw huidige auto, kunt u gebruik maken van de automatisch gegenereerde taxatie gebaseerd op de Autotelex Koerslijst handelswaarde (via www.dacia.nl). De op basis van de Autotelex Koerslijst gegenereerde taxatie is indicatief. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levertijd van een nieuwe Dacia en derhalve het moment van inname van de inruilauto. Het getoonde bij te betalen bedrag is een consumentenadviesprijs van de basisversie inclusief onvermijdbare kosten en verminderd met het indicatieve inruilvoorstel. De daadwerkelijke taxatie gebeurt te allen tijde door uw Dacia-dealer en zijn taxatie kan afwijken van de taxatie op Dacia.nl door (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend ) extra accessoires op de auto, optiecorrecties, staat van de auto, en in specifieke gevallen, doordat de aangeboden auto op dat moment zeer moeilijk door te verkopen is in de markt. De daadwerkelijke kilometerstand kan de uiteindelijke taxatie door uw Dacia-dealer ook beïnvloeden. De auto dient in goede staat, roest- en schadevrij te zijn. Taxatie op basis van een profieldiepte van de banden van +/- 50%. De auto moet een APK-keuring kunnen doorstaan.

Aan het indicatieve inruilvoorstel via dacia.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de uiteindelijke en exacte taxatie kunt u contact opnemen met uw Dacia-dealer. Uitsluitend de taxatie door uw Dacia-dealer is bepalend voor de inruilwaarde. De taxatie van uw dealer is geldig tot maximaal 2 weken na taxatiedatum (binnen de actieperiode).

De Dacia-dealer kan een inruil zonder opgave van redenen weigeren. Hoewel de Dacia organisatie ernaar streeft elke aangeboden inruilauto binnen de Dacia actie te laten vallen zijn er gevallen denkbaar, waarin de Dacia-dealer de betreffende inruil niet kan accepteren.

 
4.      AANVULLENDE VOORWAARDEN

Bovenstaande genoemde acties gelden niet in combinatie met andere acties. Vraag uw dealer naar de exacte actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere op de koop van een Dacia personenauto van toepassing zijnde voorwaarden niet uit. Fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de klant. Indien van toepassing, is de klant zelf verantwoordelijk voor aangifte.

Dacia behoudt zich het recht voor de actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van de actievoorwaarden op de website worden geplaatst (www.dacia.nl).

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Dacia zich het recht voor om de deelnemer van de actie uit te sluiten.

Dacia besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Dacia of andere door Dacia openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Dacia worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Dacia doen ontstaan.

 

Dacia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. Dacia is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Dacia gelden eveneens voor door Dacia ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie of actievoorwaarden kunt u contact opnemen met Klant Relaties via het nummer 0900-999 87 00 (gebruikelijke belkosten).


De door de deelnemer in verband met de actie aan Dacia verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Dacia toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de deelnemer toestemming aan Dacia, de aan haar gelieerde bedrijven en haar dealernetwerk om zijn/haar NAW gegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Dacia Nederland, Antwoordnummer 1743, 1110 VG Amsterdam.

Op de actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Energieverbruik nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster variërend van 3,5 – 6,4 l/100 km, resp. 28,6 –15,6 km/l. CO2-uitstoot variërend van 90 - 145 g/km. Verbruiks- en uitstoot-gegevens per model op aanvraag. 3 jaar fabrieksgarantie met een maximum kilometrage van 100.000 km (hetgeen als eerste behaald wordt) op elke nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering.

Prijs- en specificatiewijzigingen, prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen en druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Bel voor meer informatie en/of een dealer bij u in de buurt 0900-999 87 00 (gebruikelijke belkosten).