Actievoorwaarden


De Dacia personenauto acties gelden bij aankoop van een nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Logan MCV Stepway, Dokker, Dokker Stepway, Dokker Van, Lodgy, Lodgy Stepway en nieuwe Duster. De Dacia personenauto dient door Dacia Nederland in de markt te zijn gebracht en door de eindgebruiker bij een Dacia-dealer te zijn besteld. De actieperiode loopt van 8 januari 2018 t/m 6 mei 2018. Bovendien dient de Dacia personenauto uiterlijk op 31 augustus 2018 geregistreerd (oftewel tenaamgesteld)  te zijn. Deelname staat alleen open voor particuliere en kleinzakelijk kopende klanten. Een particuliere klant is een klant die een personenauto koopt niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


1.     DACIA 1,9% FINANCIERING 

Met de Dacia-1,9% financiering kan de particuliere en kleinzakelijke klant bij aankoop van een nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Dokker Van, Lodgy, Lodgy Stepway en nieuwe Duster gebruik maken van een financiering tegen slechts 1,9% rente met een looptijd van maximaal 4 jaar. Een aanbetaling is mogelijk en de hoogte van het aanbetalingsbedrag heeft invloed op het maandbedrag. Er is geen minimale aanbetaling en geen maximaal te financieren bedrag. Slottermijn is mogelijk. De hoogte ervan is afhankelijk van de looptijd en een percentage van de aanschafwaarde: 12 - 36 maanden = 40%, 48 maanden = 30% en 60 maanden = 20%.

Alle Dacia gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de consumentenadviesprijzen van de basisversie van het model inclusief onvermijdbare kosten:

  • Met 50% aanbetaling;
  • Met 4 jaar looptijd;
  • Tegen 1,9% rente;
  • Zonder slottermijn;


Hieronder rekenvoorbeelden van de vanaf maandtarieven 1,9% financiering Dacia.

Model Consumenten-
adviesprijs
Aanbetaling 50% (evt. uit inruil) Totaal kredietbedrag Looptijd in maanden Vaste debet- rentevoet / Jaarlijks kostenpercentage Totale prijs krediet Maand-termijn 
Sandero € 11.780 € 5.890 € 5.890 48 1,90% € 6.119 € 127
Sandero Stepway € 15.680 € 7.840 € 7.840 48 1,90% € 8.145 € 170
Logan MCV € 12.780 € 6.390 € 6.390 48 1,90% € 6.639 € 138
Duster € 18.980 € 9.490 € 9.490 48 1,90% € 9.859 € 205
Nieuwe Duster € 19.280 € 9.640 € 9.640 48 1,90% € 10.015 € 209
Dokker € 18.280 € 9.140 € 9.140 48 1,90% € 9.496 € 198
Dokker Stepway € 21.080 € 10.540 € 10.540 48 1,90% € 10.950 € 228
Lodgy 5 zits € 18.350 € 9.175 € 9.175 48 1,90% € 9.532 € 199
Lodgy 7 zits € 19.250 € 9.625 € 9.625 48 1,90% € 10.000 € 208
Lodgy Stepway 5 zits € 21.150 € 10.575 € 10.575 48 1,90% € 10.987 € 229
Lodgy Stepway 7 zits € 22.050 € 11.025 € 11.025 48 1,90% € 11.454 € 239Kijk hier voor de dienstenwijzer van RCI Financial Services en hier voor de algemene voorwaarden van een Dacia financiering.

* Dacia 50/50 Deal gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de consumentenadviesprijs, 50% aanbetaling en 48 maanden financiering. Geldig op nieuwe Dacia orders van particulieren en als financial lease voor klein-zakelijke klanten. Jaarlijks kostenpercentage 1,9% tot 48 maanden looptijd. Aanbetaling niet verplicht, geen maximaal te financieren bedrag. Slottermijn mogelijk, maximale hoogte afhankelijk van looptijd: bij een looptijd van 12 - 36 maanden, maximaal 40% van de aanschafwaarde, bij 48 maanden maximaal 30%, bij 60 maanden maximaal 20%. Dacia Financial Services (DFS) behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen, zonder effect op lopende contracten. Algemene voorwaarden financiering (huurkoop): http://www.dacia.nl/services-en-financiering/financiering/disclaimer-en-advies/.  Acceptatie op basis van VFN normen (http://www.vfn.nl/consumenten/), toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Lening moet zijn terugbetaald voordat klant 82 jaar wordt, vanaf 76 jaar minimaal 10% aanbetalen. Bedragen zijn afgerond op hele euro's. Rentewijzigingen en fouten voorbehouden. Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door DFS, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781).


2.     DACIA 1,9% FINANCIAL LEASE

Tijdens de Dacia 1,9% Financial Lease actie kan de kleinzakelijke klant bij aankoop van een nieuwe Dacia gebruik maken van een Financial Lease financiering tegen slechts 1,9% rente met een looptijd tot 48 maanden en zonder verplichte aanbetaling. Een aanbetaling is mogelijk en de hoogte van het aanbetalingsbedrag heeft invloed op het maandbedrag. Er is geen maximaal te financieren bedrag van toepassing. Slottermijn is mogelijk. Maximale slotsom gebaseerd op aankoopbedrag auto en looptijd 12 - 36 maanden = max 40%,48 = 30%, 60 = 20%. Langere looptijd mogelijk tegen 3,9% rente.


3.      INRUILWAARDE VIA ONLINE TAXATIETOOL
Voor een (uitsluitend indicatieve) waardebepaling van jouw huidige auto, kun je gebruik maken van de automatisch gegenereerde taxatie gebaseerd op de Autotelex Koerslijst handelswaarde (via www.dacia.nl). De op basis van de Autotelex Koerslijst gegenereerde taxatie is indicatief. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levertijd van een nieuwe Dacia en derhalve het moment van inname van de inruilauto. Het getoonde bij te betalen bedrag is een consumentenadviesprijs van de basisversie inclusief onvermijdbare kosten en verminderd met het indicatieve inruilvoorstel. De daadwerkelijke taxatie gebeurt ten allen tijde door jouw Dacia-dealer en zijn taxatie kan afwijken van de taxatie op Dacia.nl door (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend ) extra accessoires op de auto, optiecorrecties, staat van de auto, en in specifieke gevallen, doordat de aangeboden auto op dat moment zeer moeilijk door te verkopen is in de markt. De daadwerkelijke kilometerstand kan de uiteindelijke taxatie door de Dacia-dealer ook beïnvloeden. De auto dient in goede staat, roest- en schadevrij te zijn. Taxatie op basis van een profieldiepte van de banden van +/- 50%. De auto moet een APK-keuring kunnen doorstaan.

Aan het indicatieve inruilvoorstel via dacia.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de uiteindelijke en exacte taxatie kun je contact opnemen met de Dacia-dealer. Uitsluitend de taxatie door de Dacia-dealer is bepalend voor de inruilwaarde. De taxatie van de dealer is geldig tot maximaal twee weken na taxatiedatum (binnen de actieperiode).

De Dacia-dealer kan een inruil zonder opgave van redenen weigeren. Hoewel de Dacia organisatie ernaar streeft elke aangeboden inruilauto binnen de Dacia actie te laten vallen zijn er gevallen denkbaar, waarin de Dacia-dealer de betreffende inruil niet kan accepteren.


4.      AANVULLENDE VOORWAARDEN

Bovenstaande genoemde acties gelden niet in combinatie met andere acties. Vraag de dealer naar de exacte actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere op de koop van een Dacia personenauto van toepassing zijnde voorwaarden niet uit. Fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de klant. Indien van toepassing, is de klant zelf verantwoordelijk voor aangifte.

Dacia behoudt zich het recht voor de actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van de actievoorwaarden op de website worden geplaatst (www.dacia.nl).

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Dacia zich het recht voor om de deelnemer van de actie uit te sluiten.

Dacia besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Dacia of andere door Dacia openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Dacia worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Dacia doen ontstaan.

Dacia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. Dacia is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Dacia gelden eveneens voor door Dacia ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. Voor vragen en/of opmerkingen over de actie of actievoorwaarden kun je contact opnemen met Klant Relaties via het nummer 0900-999 87 00 (gebruikelijke belkosten).

De door de deelnemer in verband met de actie aan Dacia verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Dacia toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de deelnemer toestemming aan Dacia, de aan haar gelieerde bedrijven en haar dealernetwerk om zijn/haar NAW gegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Indien je geen informatie meer wenst te ontvangen, kun je contact opnemen met Dacia Nederland, Antwoordnummer 1743, 1110 VG Amsterdam.

Op de actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Energieverbruik nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster variërend van 3,5 – 6,4 l/100 km, resp. 28,6 –15,6 km/l. CO2-uitstoot variërend van 90 - 145 g/km. Verbruiks- en uitstoot-gegevens per model op aanvraag. 3 jaar fabrieksgarantie met een maximum kilometrage van 100.000 km (hetgeen als eerste behaald wordt) op elke nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering.

Prijs- en specificatiewijzigingen, prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen en druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Bel voor meer informatie en/of een dealer bij jou in de buurt 0900-999 87 00 (gebruikelijke belkosten).