Disclaimer

Hier vind je de algemene gebruiksvoorwaarden voor deze site

Dacia Nederland

Boeingavenue 275

1119 PD Schiphol-Rijk

Telefoon: 0800-0303

 

 • 1. Disclaimer

  Het merk Dacia is onderdeel van Renault. Ondanks het feit dat dit een Dacia-website is, wordt daarom regelmatig de naam Renault vermeld.

  Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, audio, video, merkenrechten, logo's, software en informatie in enige vorm, komen toe aan Renault s.a.s. en/of Renault Nederland, hierna: Renault.

  Informatie op deze internetsite mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Renault. Links naar deze site zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Renault en Renault is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links.

  Deze Dacia-internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

  Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere websites die niet door Renault beheerd worden. Renault is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

  Door Renault/Dacia per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Renault staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

  Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

  Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen, onder voorbehoud van wijzigingen en exclusief montagekosten, tenzij anders vermeld.

 • 2. Privacyverklaring
 • 3. Cookiebeleid

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die je computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw je gegevens in hoeft te voeren.

   

  Lees meer over het Dacia Cookiebeleid

 • 4. Renault Financial Services

  Door het gebruik van deze website verklaart je je akkoord met de hier vermelde voorwaarden van Renault Financial Services voor het gebruik van de website. Als je deze voorwaarden niet aanvaardt, dien je de website van RFS niet te gebruiken.

  De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. RFS garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. RFS is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijk schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

  Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan RFS worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor jouw gemak verstrekt. RFS heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. RFS is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

  Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij RFS en/of haar licentiegevers. RFS en/of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Je mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

   

  Privacyreglement
  Voor RFS is de bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang. RFS gebruikt de door jou verstrekte persoonsgegevens voor het nemen van precontractuele maatregelen en, indien van toepassing, ter uitvoering van de overeenkomst met jou en conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Verder kan RFS je gegevens verstrekken aan haar gelieerde bedrijven en aan haar dealernetwerk. Op de verwerking van jouw persoonsgegevens is verder onze privacyverklaring van toepassing. RFS zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. In dit verband wijzen wij je erop dat RFS wettelijk verplicht is je kredietwaardigheid te toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Tevens moet RFS de gegevens over het verstrekte krediet en het betalingsverloop doorgeven aan het BKR. Wij gebruiken je persoonsgegevens verder om je te informeren over de producten en diensten van Renault en RFS waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Je kunt ervoor kiezen geen marketingmateriaal van ons te ontvangen door zich te wenden tot de Klantenservice (020-3549680).

  Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij over je hebben in te zien en ons te verzoeken eventuele fouten te verbeteren. Voor inzage in onze privacyverklaring of voor toegang tot of correctie van de betreffende persoonsgegevens, kun je je wenden tot de klantenservice.

   

  Contactgegevens
  Handelsnaam van RCI Financial Services B.V.
  AFM vergunningsnummer: 12009781
  KvK nummer 30055070
  Boeingavenue 275, 1119 PD Schiphol-Rijk
  Postbus 75760, 1118 ZX Schiphol
  Telefoon (020) 354 96 10, Fax (020) 354 99 60
  Internet: renaultfinance.nl, Email: info@rfs.nl

 • 5. Links

  Renault staat in geen geval garant in voor de inhoud van de websites van derden die bezocht kunnen worden via een link op deze site.