Disclaimer en advies financiële producten

Disclaimer en algemene voorwaarden

 

Door het gebruiken van deze website verklaar je je akkoord met de hier vermelde voorwaarden van Dacia Financial Services (DFS) voor het gebruik van de website. Als je deze voorwaarden niet aanvaardt, dien je de website van DFS niet te gebruiken.


De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. DFS garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. DFS is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijk schrijffouten, onvolledigheid van de informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.


Deze website bevat mogelijk links naar websites die door andere partijen dan DFS worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor je gemak verstrekt. DFS heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. DFS is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.


Alle rechten van intellectuele eigendom op de website (waaronder logo’s, grafische voorstellingen, teksten en alle overige gegevens) berusten uitsluitend bij DFS en/of haar licentiegevers. DFS en/of haar licentiegevers behouden zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Je mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzingen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor je eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

 

Privacy

 

Voor Dacia Financial Services (DFS) is de bescherming van je persoonsgegevens van groot belang. DFS gebruikt de door je verstrekt persoonsgegevens voor het nemen van precontractuele maatregelen en, indien van toepassing, ter uitvoering van de overeenkomst met je en overigens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Op de verwerking van je persoonsgegevens is verder ons privacy statement van toepassing. DFS zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. In dit verband wijzen wij je erop dat DFS wettelijk verplicht is je kredietwaardigheid te toetsen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Tevens moet DFS de gegevens over het verstrekte krediet en het betalingsverloop doorgeven aan het BKR.


Wij gebruiken je persoonsgegevens verder om je te informeren over de producten en diensten van Dacia en DFS waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Je kunt ervoor kiezen geen marketingmateriaal van ons te ontvangen door zich te wenden tot de Klantenservice.


Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij over je hebben in te zien en ons te verzoeken eventuele fouten te verbeteren. Voor inzage in ons privacy statement of voor toegang tot of correctie van de betreffende persoonsgegevens, kun je je wenden tot de Klantenservice ((020) 354 9610 of klantenservice.nl@rcibanque.com).

 

Dienstenwijzer

Om PDF bestanden te bekijken dient Acrobat Reader op je computer te zijn geïnstalleerd

Deze website maakt gebruik van functionele, analytische, marketing en social media cookies. Ook maken wij gebruik van tracking cookies en vergelijkbare technieken. Cookies kunnen ook door derden worden geplaatst. Voor tracking cookies en vergelijkbare technieken is jouw toestemming nodig. Als je op akkoord klikt, ga je akkoord met bovenstaande. Je kan je voorkeuren ook wijzigen of meer lezen over de cookies onder ‘Beheer cookies’.

meer informatie