Dacia actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

De Dacia personenauto acties gelden bij aankoop van een nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Dokker Van, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster. De Dacia personenauto dient door Dacia Nederland in de markt te zijn gebracht en door de eindgebruiker bij een Dacia-dealer te zijn besteld. De Dacia-4-All actieperiode loopt van 5 september tot en met 2 januari 2016. Bepalend voor deelname aan de actie is de datum waarop de order bij Dacia Nederland binnenkomt. Bovendien dient de Dacia personenauto uiterlijk op 31 maart 2017 geregistreerd (oftewel tenaamgesteld) te zijn. Indien de Dacia personenauto na deze datum wordt geregistreerd, dan kan de klant geen aanspraak meer maken op het actierentetarief van 4,0%, maar is de klant het standaardrentetarief van 7,9% verschuldigd. Deelname staat alleen open voor particuliere en kleinzakelijk kopende klanten. Een particuliere klant is een klant die een personenauto koopt niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

1. DACIA 4 ALL/TRANSFERDAGEN

Tijdens de actie kan de particuliere en kleinzakelijke klant bij aankoop van een nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Dokker Van, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster gebruik maken van een financieringsaanbod. Met de actie profiteert u van een financiering tegen slechts 4,0% rente met een looptijd van 4 jaar, zonder verplichte aanbetaling en inclusief verlengde garantie (GarantiePlus) tot 4 jaar met maximaal 100.000 kilometer (GarantiePlus-verzekering). Een aanbetaling is mogelijk en de hoogte van het aanbetalingsbedrag heeft invloed op het maandbedrag. Er is geen maximaal te financieren bedrag van toepassing.

Het maandbedrag is altijd inclusief tot 4 jaar verlengde garantie (GarantiePlus-verzekering). Alle gecommuniceerde maandbedragen zijn gebaseerd op de basisversie van het model exclusief advieskosten rijklaar maken (kosten verschillen per dealer), recyclingbijdrage en kosten van tenaamstelling (zoals kentekenleges):

· Met 4 jaar looptijd;

· Zonder aanbetaling;

· Zonder slottermijn;

· Maximaal 100.000 kilometer voor GarantiePlus verzekering.

Onderstaande kredietsommen zijn voorbeelden van het aanbod:

Consumentenprijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Looptijd in maanden

Vaste debet rentevoet

Jaarlijks kostenpercentage

Totaal te betalen bedrag

Maandtermijn

€ 11.990

€ 3.997

€ 7.993

48

4%

4%

€ 8.651

€ 180

€ 11.990

 

€ 11.990

48

4%

4%

€ 12.976

€ 270


Aflopend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Dacia Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks kostenpercentage 4,0% tot 48 maanden, geen maximaal te financieren bedrag. Dacia Financial Services behoudt zich het recht voor de actie zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Acceptatie voorbehouden & lening moet zijn terugbetaald voordat klant 75 jaar wordt. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro's. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Kijk hier voor de algemene voorwaarden van Dacia financiering.

 

2. INRUILWAARDE VIA ONLINE TAXATIETOOL

Voor een (uitsluitend indicatieve) waardebepaling van uw huidige auto, kunt u gebruik maken van de automatisch gegenereerde taxatie gebaseerd op de Autotelex Koerslijst handelswaarde (via www.dacia.nl). De op basis van de Autotelex Koerslijst gegenereerde taxatie is indicatief. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levertijd van een nieuwe Dacia en derhalve het moment van inname van de inruilauto. Het getoonde bij te betalen bedrag is exclusief kosten rijklaar maken, recyclingbijdrage en kosten van tenaamstelling (zoals kentekenleges). De daadwerkelijke taxatie gebeurt te allen tijde door uw Dacia-dealer en zijn taxatie kan afwijken van de taxatie op Dacia.nl door (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend ) extra accessoires op de auto, optiecorrecties, staat van de auto, en in specifieke gevallen, doordat de aangeboden auto op dat moment zeer moeilijk door te verkopen is in de markt. De daadwerkelijke kilometerstand kan de uiteindelijke taxatie door uw Dacia-dealer ook beïnvloeden. De auto dient in goede staat, roest- en schadevrij te zijn. Taxatie op basis van een profieldiepte van de banden van +/- 50%. De auto moet een APK-keuring kunnen doorstaan.

Aan het indicatieve inruilvoorstel via dacia.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de uiteindelijke en exacte taxatie kunt u contact opnemen met uw Dacia-dealer. Uitsluitend de taxatie door uw Dacia-dealer is bepalend voor de inruilwaarde. De taxatie van uw dealer is geldig tot maximaal 2 weken na taxatiedatum (binnen de actieperiode).

De Dacia-dealer kan een inruil zonder opgave van redenen weigeren. Hoewel de Dacia organisatie ernaar streeft elke aangeboden inruilauto binnen de Dacia-4-ALL-actie te laten vallen zijn er gevallen denkbaar, waarin de Dacia-dealer de betreffende inruil niet kan accepteren.

 

3. AANVULLENDE VOORWAARDEN

Bovenstaande genoemde acties gelden niet in combinatie met andere acties. Vraag uw dealer naar de exacte actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere op de koop van een Dacia personenauto van toepassing zijnde voorwaarden niet uit. Fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de klant. Indien van toepassing, is de klant zelf verantwoordelijk voor aangifte.

Dacia behoudt zich het recht voor de actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van de actievoorwaarden op de website worden geplaatst (www.dacia.nl).

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Dacia zich het recht voor om de deelnemer van de actie uit te sluiten.

Dacia besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Dacia of andere door Dacia openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Dacia worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Dacia doen ontstaan.

Dacia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. Dacia is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Dacia gelden eveneens voor door Dacia ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie of actievoorwaarden kunt u contact opnemen met Klant Relaties via het nummer 0900-999 87 00 (€0,10 p/min).

De door de deelnemer in verband met de actie aan Dacia verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Dacia toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de deelnemer toestemming aan Dacia, de aan haar gelieerde bedrijven en haar dealernetwerk om zijn/haar NAW gegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Dacia Nederland, Antwoordnummer 1743, 1110 VG Amsterdam.

Op de actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Energieverbruik nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster variërend van 3,5 – 6,4 l/100 km, resp. 28,6 –15,6 km/l. CO2-uitstoot variërend van 90 - 145 g/km. Verbruiks- en uitstoot-gegevens per model op aanvraag. 3 jaar fabrieksgarantie met een maximum kilometrage van 100.000 km (hetgeen als eerste behaald wordt) op elke nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan MCV, Dokker, Dokker Stepway, Lodgy, Lodgy Stepway en Duster. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Prijs- en specificatiewijzigingen, prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen en druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Bel voor meer informatie en/of een dealer bij u in de buurt 0900-999 87 00 (€0,10 p/min).